Wszystko rozpoczęło się od odnalezienia druku reklamowego warsztatu złotniczego Ericha Adolfa „Schaffende Hände” z 1937 r. Stał się pretekstem do napisania w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego przez Katarzynę Bożek pracy magisterskiej pt. „Monografia twórczości Ericha Adolfa i jego warsztatu złotniczego z 1. połowy XX wieku”. Przeprowadzona przez jej autorkę kwerenda wykazała, ze liczba zachowanych w kościołach i w klasztorach śląskich dzieł tego wrocławskiego złotnika jest w dalszym ciągu wyjątkowo duża. I to dało asumpt do kontynuacji badań i poszukiwań, a w efekcie pozwoliło podjąć decyzje o organizacji wystawy wyrobów złotniczych już nie tylko rodziny Adolfów, ale także ich konkurenta – Alberta Greinera. Później tematyka wystawy poszerzona została o prezentację osiągnięć mistrza kowalstwa artystycznego Jaroslava Vonki. Na to jeszcze nie zdobyło się żadnemu muzeum.

O wystawie, przygotowaniach do niej, detektywistycznych poszukiwaniach zabytków i wspaniałych dziełach dotąd niepokazywanych publiczności opowiadają Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu i Jacek Witecki, kurator wystawy. Wkładka do Gazety Wrocławskiej pod redakcją Hanny Wieczorek:

Gazeta_Wroclawska_dodatek_specjalny 13.03.2015