„Stwórcze Rączki”– ogólnopolski konkurs plastyczny

„Stwórcze Rączki”– ogólnopolski konkurs plastyczny

stworcze raczki baner

Uwaga! Przedłużamy termin nadsyłania prac na konkurs. Czekamy na nie do 9 czerwca 2015.

Zapraszamy dzieci z całej Polski w wieku od 5 do 14 lat do udziału w konkursie plastycznym „Stwórcze Rączki”. Zadaniem uczestników jest przedstawienie własnej interpretacji dzieł pokazanych na wystawie „Stwórcze ręce. Sztuka metalu doby modernizmu we Wrocławiu” prezentowanej w Muzeum Narodowym we Wrocławiu (16 marca – 15 czerwca 2015)

Informacje o wystawie: www.stworczerece.pl

 Atrakcyjne nagrody zostaną wręczone zwycięzcom na uroczystej gali zorganizowanej w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, której towarzyszyć będzie wystawa wyróżnionych i nagrodzonych prac.

 Prace konkursowe należy nadesłać do 31 maja (data wpływu)

na adres Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Regulamin konkursu:


1.Organizator:

Portal CzasDzieci.pl i Muzeum Narodowe we Wrocławiu

2.Cele konkursu:

- kształtowanie wyobraźni i kreatywności dzieci;
– edukacja w duchu poszanowania kultury i dziedzictwa narodowego;
– kształtowanie postaw twórczych dzieci;
– promowanie spędzania czasu w ośrodkach kultury.

3.Warunki uczestnictwa:

a) konkurs jest skierowany do dzieci w wieku 5 – 14 lat z całej Polski;
b) tematyka plac plastycznych dotyczy wystawy zorganizowanej w Muzeum Narodowym we Wrocławiu pt.: „Stwórcze ręce. Sztuka metalu doby modernizmu we Wrocławiu”
c) przedmiotem konkursu jest własna interpretacja dzieł prezentowanych na wystawie pt.:”Stwórcze ręce. Sztuka metalu doby modernizmu we Wrocławiu”.  Uczestnicy konkursu zobowiązani są do  zaznajomienia się z wystawą 
http://stworczerece.pl/wystawa/, a następnie wykonania pracy plastycznej w formie płaskiej (dopuszczalna jest płaskorzeźba);
d) technika pracy: dowolna;
e) format prac plastycznych: nie większy niż A3;
f) każda z prac powinna być pracą indywidualną. Prace zbiorowe nie będą przyjmowane;
g) każda z prac powinna zawierać następujące informacje umieszczone na odwrocie  pracy:
– imię i nazwisko
– wiek
– dokładny adres pocztowy
– adres e- mail
– numer telefonu

4. W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt z p. Karoliną Grabarczyk na adres e – mail: karolina.grabarczyk@czasdzieci.pl

5. Termin i miejsce nadesłania prac: do 31 maja 2015 (data wpływu prac) na adres:

Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Dział Marketingu
Pl. Powstańców Warszawy 5
50-153 Wrocław

z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY lub osobiście na portierni Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Prace składane osobiście powinny być zapakowane w kopertę i opatrzone napisem: KONKURS PLASTYCZNY.

 6. W skład jury wchodzi: redaktor portalu CzasDzieci.pl oraz pracownicy Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

 7. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone 5 czerwca na portalu CzasDzieci.pl oraz na stronie internetowej Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

 8. Przewidziane nagrody rzeczowe zostały ufundowane przez portal CzasDzieci.pl i Muzeum Narodowe we Wrocławiu.

 9. Nagrody zostaną wręczone dnia 15 czerwca na uroczystej gali zorganizowanej w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, której towarzyszyć będzie wystawa wyróżnionych i nagrodzonych prac.

 10. Uwagi dodatkowe:

a) prace niezgodne z regulaminem nie będą przyjmowane;
b) nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów i będą wystawione w Muzeum Narodowym we Wrocławiu;
c) rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie);
d) osoby nagrodzone zostaną powiadomione mailowo lub telefonicznie o miejscu i godzinie uroczystego rozdania nagród.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Grupa CzasDzieci.pl i Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Autor |Maj 5, 2015|Aktualności|0 komentarzy