Opis eksponatu

Jaroslav Vonka, Krata bramna, pocz. XX w., budynek mieszkalny we Wrocławiu