Opis eksponatu

Jaroslav Vonka, Chrzcielnica, 1927, kościół św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu