Opis eksponatu

Jaroslav Vonka, Świecznik z figurą św. Elżbiety, 1934, Muzeum Nrodowe we Wrocławiu