Gebhard Utinger (1879 – 1960)

Szwajcarski architekt, malarz i projektant form użytkowych. Uczył się zawodu architekta w Szkole Rzemiosł Budowlanych w Karlsruhe i na Akademii Sztuk Pięknych w Dreźnie, gdzie także zgłębiał tajniki malarstwa. Odbył podróże edukacyjne po terenie Włoch, Niderlandów oraz Niemiec. W wieku 25 lat osiadł we Wrocławiu, gdzie w trakcie 30-letniego pobytu najpierw pracował jako architekt (projektując m.in. budynki elektrowni wodnych z lat 1923–1924 na wrocławskich Stabłowicach i Marszowicach, dom własny z 1928 r., przędzalnię czesankową Schöllera – obecnie drukarnia Dan-Mark – przy ul. Stabłowickiej), a następnie całkowicie poświęcił się malarstwu. W latach 1908–1934 był profesorem we wrocławskiej Miejskiej Szkole Rzemiosł i Przemysłu Artystycznego, następnie przez cztery lata pracował w Szkole Przemysłu Artystycznego w Lucernie. W 1944 r. przeniósł się do Zurychu. Autor pomnika 6 Regimentu Artylerii Polowej (1932–1934) na dzisiejszym placu św. Macieja we Wrocławiu (elementy architektoniczne częściowo odtworzone w 2004 r.); uczestniczył w przebudowie i modernizacji tutejszego kościoła św. Bonifacego, gdzie wykonał polichromie ścian prezbiterium (Śmierć św. Bonifacego), stacje Drogi Krzyżowej i zaprojektował, zachowane do dziś, tabernakulum (wykonane przez wrocławskiego złotnika J. Schlossarka). Zapełnił swoimi malowidłami w latach 1921–1925 Kaplicę Pamięci poległych podczas I wojny światowej w przyziemiu północnej wieży kościoła św. Mikołaja w Brzegu (zniszczonej w 1945 r.) oraz był autorem polichromii i projektów wystroju (m.in. mierzącej 13 x 5,2 m złotej kraty) bazyliki św. Rodziny w Branicach koło Głubczyc (1929–1932). Aktywny zawodowo jako malarz i konserwator zabytków sakralnych także po II wonie światowej – wykonał m.in. w 1948 r. freski w kościele Chrystusa Króla w Göteborgu, a w 1953 r. w kaplicy św. Karola w szwajcarskim Zug. W zbiorach Muzeum Architektury we Wrocławiu zachował się zespół oryginalnych prac Utingera (107 kart) – wśród nich także projekty wystroju wnętrz kościelnych, krat w bazylice św. Rodziny w Branicach czy też ołtarza kościoła św. Mikołaja w Brzegu.