1_DWS.18.04Dwa dzieła Jaroslava Vonki prezentowane na wystawie „Stwórcze ręce. Sztuka metalu doby modernizmu we Wrocławiu” omawiane będą podczas Międzynarodowego Dnia Wolnej Sztuki.  Figurę „Ogrodnika” przybliży Małgorzata Reszka, natomiast o kracie z Piwnicy Świdnickiej opowie Justyna Chojnacka.

Dzień Wolnej Sztuki jest polską edycją międzynarodowej akcji Slow Art Day.  W Polsce organizowany jest od 2011 r.  Jego celem jest zachęcenie zwiedzających do bardziej wnikliwego poznawania dzieł sztuki. Badania mówią, że statystyczny gość spędza przed każdym dziełem w muzeum osiem sekund, organizatorzy Dnia Wolnej Sztuki chcą pokazać, że można inaczej. Przez godzinę zwiedzający będą oglądać wystawy, zatrzymując się przy pięciu wybranych obiektach. Przy każdym z nich będzie stał wolontariusz, którego zadaniem będzie zachęcenie do dokładniejszego zapoznania się z daną pracą poprzez na przykład opowiadanie ciekawostek na jej temat, zwracanie uwagi na detale. Głównym celem akcji jest zaangażowanie zwiedzających, wykształcenie u nich „dobrych praktyk”, pokazanie, że muzea można zwiedzać w dowolny sposób, czasami oglądając tylko jeden obiekt, patrząc na niego tak długo, ile się chce. Każde dzieło niesie za sobą treść i pewną historię, a Dzień Wolnej Sztuki ma pomóc w ich odkrywaniu.