Albert Greiner 1903–1964

Pochodzący z Essen złotnik wrocławski, autor utrzymanych w duchu modernizmu sakralnych naczyń liturgicznych, przechowywanych do dzisiaj w wielu śląskich kościołach i klasztorach. W jego bardzo bogatej ofercie „warsztatu wyrobów kościelnych” znajdowały się kielichy, pateny, monstrancje, ostensoria, cyboria, tabernakula, relikwiarze, krzyże ołtarzowe i pogrzebowe, tablice kanonów, puszki na komunikanty i na datki, kadzielnice, ampułki, dzwonki, latarnie procesyjne, lampy wieczne, świeczniki i kinkiety. Wrocławski warsztat
Greinera oraz jego wspólnika Johannesa Schlütera, w którym zatrudnionych było w 1939 r. ośmiu pracowników, znajdował się w domu przy obecnym pl. Biskupa Nankiera 9. Greiner podejmował się także prac konserwatorskich wyrobów złotniczych (m.in. dla wrocławskiej katedry). Po 1945 r. pracował w firmie złotniczej Friedricha Stuhlmüllera w Hamburgu.